PO 0561 wypukłość zwierciadła wody gruntowej, wyniesienie powierzchni piezometrycznej


Wypukłość w kształcie kopca lub wału utworzona na powierzchni zwierciadła wody gruntowej w wyniku zasilania opadem atmosferycznym.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl