PO 0562 nadmierna eksploatacja (degradacja ilościowa) wody podziemnej patrz tez zubożenie wód podziemnych;


Pobieranie wody podziemnej z warstwy wodonośnej w tempie przekraczającym możliwość odnowienia zasobów.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl