PO 0568 gutacja


Proces, w którym rośliny, oprócz transpiracji, wydzielają wodę przez liście.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl