PO 0578 źródłowy odcinek rzeki


Strumień odprowadzający wodę ze źródeł dających początek rzece.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl