PO 0584 woda wysoka


(1) Najwyższy poziom wody osiągnięty podczas wezbrania albo piętrzenia wody w zbiornikach.

(2) Stan pływu, kiedy poziom wody jest najwyższy.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl