PO 0590 wodowskaz haczykowy patrz tez wodowskaz szpilkowy;


Wodowskaz używany do dokładnych pomiarów położenia zwierciadła wody w korytach laboratoryjnych. Składa się z ostrego, U-kształtnego metalowego haczyka skierowanego do góry. Odczytu dokonuje się, gdy haczyk zanurzony w wodzie ostrym końcem dotknie zwierciadła wody od spodu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl