PO 0607 zanik sieci hydrograficznej


Spadek gęstości sieci hydrograficznej na równinnej części dorzecza, tym wyraźniejszy, im jest bardziej suchy klimat.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl