PO 0629 hydrofit


Roślina, która zwykle wyrasta w wodzie lub potrzebuje dużej ilości wody.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl