PO 0658 retencja zbiornikowa


Nagromadzenie wody w zbiorniku powstaƂym np. przez przegrodzenie rzeki.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl