PO 0662 wskaźnik determinacji patrz tez współczynnik determinacji;


Wielkość stanowiaca różnicę między jednością a współczynnikiem determinacji.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl