PO 0673 strumień infiltracyjny


Przepływ wody grawitacyjnej w strefie aeracji, od powierzchni terenu do zwierciadła wód gruntowych.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl