PO 0715 izoterma


Linia lub powierzchnia łącząca punkty o jednakowej temperaturze.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl