PO 0720 kanat patrz tez galeria filtracyjna;


Galeria drenażowa ujęcia wody, biorąca początek poniżej zwierciadła wody i poprowadzona ze spadkiem mniejszym od nachylenia zwierciadła wód i powierzchni terenu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl