PO 0745 wał ochronny syn. grobla;


Wał ziemny usypany w celu utrzymania wezbrania rzeki w określonej części jej łożyska.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl