PO 0749 ściółka


Warstwa na powierzchni gleby składająca się ze świeżo spadłych lub lekko rozłożonych szczątków organicznych.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl