PO 0750 pojemność użyteczna


Objętość lub pojemność jeziora lub zbiornika wodnego między maksymalnym i minimalnym poziomem eksploatacyjnym.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl