PO 0751 dopływ punktowy patrz tez dopływ boczny;


Lokalny dopływ wody do rzeki lub zbiornika.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl