PO 0794 źródło mineralne


Źródło, z którego wypływa woda mineralna, o dużej zawartości soli mineralnych (co najmniej 1 g/l).


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl