PO 0801 model patrz tez symulacja;


Dowolna forma reprezentacji obiektu, procesu lub systemu; w hydrologii najczęściej stosuje się modele matematyczne do opisu obiegu wody w zlewni, urządzeń wodnych lub ciągów obserwacyjnych.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl