PO 0802 kalibracja modelu syn. identyfikacja modelu;


Wyznaczenie liczbowych wartości parametrów modelu na podstawie analizy fizycznej systemu hydrologicznego lub metod optymalizacyjnych, polegających na osiągnięciu możliwie najlepszej zgodności między danymi obserwowanymi i wygenerowanymi przez model.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl