PO 0826 strumień przelewowy


Warstwa wody przelewająca się ponad koroną urządzenia przelewowego lub inną budowlą.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl