PO 0839 nominalna średnica cząstki


W sedymentologii - średnica kuli o takiej samej objętości, co dana cząstka.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl