PO 0861 pobór optymalny wody (wydajność optymalna)


Ilość wody, która może być pobrana w ciągu roku z warstwy wodonośnej, zlewni lub zbiornika, zgodnie z uprzednio określonymi kryteriami optymalnej eksploatacji.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl