PO 0879 zwężenie niepełne strumienia


Niepełne zwężenie (kontrakcja) strumienia przepływającego przez przelew zachodzi, gdy ściany kanału doprowadzającego są zbyt blisko bocznych krawędzi przelewu .


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl