PO 0901 pF


Logarytm dziesiętny ciśnienia kapilarnego (F - siły ssącej gleby) wyrażonego w cm słupa wody.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl