PO 0904 woda gruntowa syn. wolna woda gruntowa;


Woda podziemna o swobodnym zwierciadle, występuje w strefie saturacji pierwszego od powierzchni gruntu poziomu wodonośnego; woda freatyczna - nie używana w polskiej terminologii nazwa wody gruntowej.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl