PO 0924 tworzenie się zastoisk


(1) Naturalne formowanie się obszarów ze stojacą wodą w korycie rzecznym.

(2) Formowanie się kałuż i zastoisk wodnych na powierzchni gleby.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl