PO 0932 opad potencjalny


Całkowita ilość wody zawarta w atmosferze nad pewnym punktem lub obszarem, która w przypadku kondensacji dałaby opad.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl