PO 0943 proces probabilistyczny patrz tez proces stochastyczny;


Proces, w którym analizuje się prawdopodobieństwo pojawienia się zdarzeń losowych, bez uwzględnienia ich następstwa w czasie (chronologii).


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl