PO 0968 nadwyżka opadu patrz tez opad efektywny (skuteczny);


Część opadu, która tworzy spływ powierzchniowy. Nadwyżka opadu w stosunku do możliwości retencji powierzchniowej i infiltracyjnej zlewni.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl