PO 0970 przebieg natężenia deszczu patrz tez hietogram;


Rozkład intensywności deszczu w okresie jego trwania.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl