PO 0971 powtarzalność opadów o zadanym natężeniu


Średni interwał czasu (w latach) między wystąpieniem opadu o danej i większej intensywności.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl