PO 0982 krzywa natężenia przepływu patrz tez zależność stan - przepływ;


Krzywa przedstawiająca zależność między stanami wody a przepływami w profilu hydrometrycznym. Może być przedstawiona w postaci graficznej, tabelarycznej lub równania.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl