PO 0986 woda nieoczyszczona (surowa)


Woda nie poddana procesowi oczyszczania bądź uzdatniania, lub woda doprowadzona do oczyszczalni w celu jej oczyszczenia.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl