PO 0996 potencjał oksydacyjno-redukcyjny (rH)


Miara, analogiczna do pH, wyrażająca zdolność środowiska do utleniania lub redukcji.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl