PO 0998 reperowa stacja meteorologiczna


Stacja, z której uzyskane dane można wykorzystać w celu określenia zmian klimatycznych. Muszą to być ciągi jednorodne, pochodzące z długiego (nie mniej niż trzydzieści lat) okresu obserwacji, w którym nie odnotowano istotnego wpływu oddziaływania człowieka na środowisko. Ideałem byłoby istnienie serii obserwacyjnych pozwalających określić wiekowe zmiany klimatu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl