PO 1004 linia regresji syn. krzywa regresji;


Graficzne przedstawienie równania regresji, odnoszące się zazwyczaj do regresji liniowej.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl