PO 1007 wilgotność względna


Procentowy stosunek ilości cząsteczek pary wodnej zawartej w powietrzu w danej temperaturze i ciśnieniu do ilości pary wodnej nasyconej w powietrzu o takiej samej temperaturze i ciśnieniu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl