PO 1047 strefa korzeniowa syn. rizosfera;


Warstwa gleby, w której znajdują się korzenie roślin.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl