PO 1092 współczynnik korelacji szeregowej


Wartość współczynnika autokorelacji próbki.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl