PO 1102 płycizna


Część obszaru pokryta cienką warstwą wody (morskiej, jeziornej lub rzecznej).


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl