PO 1110 próg


(1) Niska, podwodna budowla hydrotechniczna stosowana do regulacji głębokości rzeki.

(2) Fundament zamknięcia (wrót) zapory (jazu) lub otwarcie zamknięcia (wrót), umożliwiające regulację poziomu wody w zbiorniku.

(3) Niska, piętrząca budowla hydrotechniczna, budowana w poprzek wlotu (wylotu) kanału odprowadzającego (doprowadzającego) wodę dla regulacji odpływu (dopływu) wody, który rozpoczyna się dopiero, gdy stan wody osiągnie koronę budowli.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl