PO 1124 lepa


Śnieg nasączony i zmieszany z wodą, występujący na powierzchni ziemi i lodu, także w postaci lepkiej masy pływającej w wodzie, szczególnie po obfitych opadach śniegu.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl