PO 1137 lód ziarnisty


Lód uformowany wskutek zamrożenia mieszaniny śniegu i wody.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl