PO 1153 deficyt wilgotności gleby syn. niedobór wilgotności gleby; patrz tez stan początkowy wilgotności gleby;


Różnica pomiędzy polową pojemnością wodną i rzeczywistą wilgotnością gleby.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl