PO 1168 wydatek jednostkowy (studni)


Stosunek wydatku studni do głębokości obniżenia poziomu wody (depresji), przy stanie równowagi, w m3/hm.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl