PO 1178 pasmo spektralne


Zakres elektromagnetycznego spektrum zdefiniowany przez długość fali, częstotliwość lub numer kanału aparatury teledetekcyjnej.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl