PO 1188 skrapianie, zraszanie, deszczowienie syn. nawodnienie rozpylone;


Nawodnianie gleby przez swobodnie opadajÄ…ce krople wody.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl