PO 1213 hydrologia statystyczna syn. hydrologia stochastyczna;


Dział hydrologii zajmujący się opisem zjawisk i procesów hydrologicznych metodami teorii prawdopodobieństwa.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl