PO 1221 sztorm


Silna wichura, wiatr wiejący z prędkością od 23 do 26 m/s.


Miedzynarodowy Slownik Hydrologiczny
Copyright © for the Polish edition by Wydanictwo Nauke PWN SA , Warszawa 2001, international@pwn.com.pl